Mencare24 gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens, zoals het hoort.. De privacy, betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit is een prioriteit bij Mencare24. Alle handelingen die je verricht op de pagina bevinden zich in een beveiligde omgeving. De informatie die je achterlaat op onze website wordt uitsluitend gebruikt voor het verbeteren van de website en/of de service.

De betalingen worden via de beveiligde omgeving van je eigen bank gedaan. Let hierbij wel op het groene slotje links boven in de URL balk. Dit verzekert je dat je in de vertrouwde omgeving van je eigen bank bent en dat deze beveiligd is. Mocht je vragen hebben omtrent de veiligheid en de privacy van jouw persoonlijke gegevens, laat het ons dan weten via klantenservice@mencare24.nl.